Besplatna dostava za porudžbine preko 30€
0
0,00  0 ставки

Nema proizvoda u korpi.

Pretraga
0
0,00  0 ставки

Nema proizvoda u korpi.

Korpa
Menu

Politika privatnosti

1. O Pravilima privatnosti
1.1. Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših ličnih podataka kao i Vaše privatnosti ako ste naš kupac, dobavljač, ili drugi partner, korisnik naših usluga ili ste se samo prijavili na naš newsletter. Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove lične podatke.
1.3. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših ličnih podataka, obratite nam se na adresu info@tuttocapsule.me

2. Lični podaci
2.1. Obrađujemo lične podatke koje ste nam dali prilikom registracije Vašeg korisničkog računa, u vezi Vaših kupovina preko tuttocapsule.me Internet prodavnice, kao i o korišćenju tuttocapsule.me internet prodavnice
2.2. Obrađujemo Vaše sljedeće lične podatke:
2.2.1. Vaše identifikacijske podatke
ime, prezime, datum rođenja, pol;
prebivalište (ulica i broj, grad);
2.2.2. Vaše kontakt podatke
kontakt adresa (ulica i broj, grad);
telefon, email adresa;
2.2.3. Dodatni podaci nužni za potrebe izvršenje transakcija
Način plaćanja, broj bankovne kartice;
2.2.4. Podaci koji su proizašli iz našeg poslovnog odnosa
Datum i vrijeme kupovine, potrošeni iznos, kupljeni artikli zajedno s količinom;
2.2.5. Podaci koji su proizašli iz vašeg korišćenja tuttocapsule.me internet prodavnice
Datum i vrijeme pristupanja nalogu na tuttocapsule.me stranici, IP adresa, radnje po računu, status primanja newsletter-a;

3. Svrha obrade ličnih podataka
3.1. Vaše lične podatke obrađujemo zato što ste korisnik ili ste podnijeli zahtjev da postanete korisnik tuttocapsule.me Internet prodavnice. Vaše lične podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
3.1.1. Kako bismo Vam omogućili korištenje tuttocapsule.me internet prodavnice. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je sklapanje te izvršenje ugovora o uslugama;
3.1.2. Kako bismo u skladu sa Vašim kupovnim interesima, mogli prilagoditi našu ponudu te Vam ponuditi bolju uslugu. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših podataka je naš legitiman interes;
3.1.3. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštovanja odgovarajućih zakona te u svrhu saradnje sa službama i organima za sprovođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;
3.1.4. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (na primjer kada je to nužno za sprovođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes.

4. Pristup ličnim podacima
4.1. Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljom praksom.
4.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:
4.2.1. Treći pružaoci usluga koji u ime i za račun Društva pružaju određene usluge i proizvode, kao npr. ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, oglašavanje, savjetovanje itd. U tom slučaju oni Vaše lične podatke obrađuju isključivo u skladu sa našim uputstvima;
4.2.2. Nadležna tijela kod sprovođenja nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i ostale osobe kada je to potrebno kako bi mi zadovoljili naše zakonske dužnosti. U tom slučaju, oni obrađuju Vaše lične podatke u skladu sa njihovim zakonskim ovlašćenjima odnosno obavezama;

5. Zaštita ličnih podataka
5.1. Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje sprovodimo su sljedeće:
5.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
5.1.2. Korišćenje sigurnih metoda prilikom razmjene Vaših ličnih podataka radi sprječavanja neovlašćenog pristupa;
5.1.3. Primjena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa resursima koji sadrže lične podatke;
5.1.4. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci sačuvani) koji se koriste za obradu ličnih podataka.

6. Period čuvanja ličnih podataka
6.1. Za podatke gdje postoji zakonom definisani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo u tom periodu te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.
6.2. Lične podatke koje obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.
6.3. Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu saglasnost. U slučaju povlačenja saglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.
6.4. Vaše ostale podatke kao korisnika tuttocapsule.me Internet prodavnice čuvamo sve dok ste naš registriovani korisnik. Nakon što to prestanete biti, brišemo ih u nama najkraćem razumno mogućem roku.

7. Vaša prava
7.1. U slučaju da odlučite koristiti jedno ili više svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših ličnih podataka.
7.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (na primjer, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (na primjer, tražite sve Vaše lične podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših ličnih podataka, imamo od Vas pravo da tražimo da podmirite naše troškove prije sprovođenja takve radnje.
7.3. Pristup Vašim ličnim podacima:
Imate od nas pravo da tražite potvrdu obrađujemo li Vaše lične podatke, kao i pristup Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Vaš zahtjev možete uputiti na info@tuttocapsule.me uz naslov Zahtjev o ličnim podacima.
7.4. Ispravka netačnih ličnih podataka:
Imate pravo zatražiti ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite Vaše lične podatke. Podatke možete ispraviti sami, pristupom u Vaš profil na tuttocapsule.me Internet prodavnici.
7.5. Prenosivost ličnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka. Vaš zahtjev možete uputiti na info@tuttocapsule.me uz naslov Zahtjev o ličnim podacima
7.6. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima:
Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtjev možete uputiti na info@tuttocapsule.me uz naslov Zahtjev o ličnim podacima.
7.7. Pravo na povlačenje saglasnosti:
Imate pravo povući svoju saglasnost koju ste nam dali za obradu nekih Vaših ličnih podataka kao i zatražiti njihovo brisanje. Vaš zahtjev možete uputiti na info@tuttocapsule.me uz naslov Zahtjev o ličnim podacima.
7.8. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Kao Klijent, u svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka – Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (www.azlp.me), u vezi sa obradom i zaštitom Vaših ličnih podataka.

Vaš nalog

Prijavite se na našu mailing llistu

Dostava

Besplatna dostava za sve porudžbine preko 30€
Minimalni iznos porudžbine 15€

Način plaćanja

Visa, MasterCard, Maestro
Gotovina
Virmanski
© Copyright 2022 Tuttocapsule